Reguliuojama sklendė

Reguliuojama sklendė

Art. Nr .: 70011197

Reguliuojama sklendė

Naudojama su CSA-1001 ir CSA-100 panaudojant HAG-12.20 / HAG-330