Rezultatų: 1

  • Separatorius Typhoon S / Typhoon L

    Dulkių separatoriai Typhoon S / Typhoon L su LONGOPAC dulkių surinkimo ir šalinimo sistema gali būti montuojamas tarp bet kurio DRS dulkių siurblio ir šlifavimo staklių, siekiant padidinti surinkimo pajėgumus ir pagerinti surinktų medžiagų šalinimą. LONGOPAC pakavimo į maišus sistema ypač tinka tokioms reikmėms, apimančioms surinkimą pavojingų ir toksiškų medžiagų (kietų ir dulkėtų), kurios gali būti pavojingos operatoriams, todėl juos reikia šalinti saugiau, kad būtų išvengta jų sklaidos darbo aplinkoje ir bet kokiame kontakte su žmonėmis.
    Daugiau